The Socratic Dialogues Early Period, Volume 2: Gorgias, Protagoras, Meno, Euthydemus, Lesser Hippias, Greater Hippias (Unabridged) - Plato & Benjamin Jowett - translator

The Socratic Dialogues Early Period, Volume 2: Gorgias, Protagoras, Meno, Euthydemus, Lesser Hippias, Greater Hippias (Unabridged)

By Plato & Benjamin Jowett - translator

  • Release Date: 2017-11-06
  • Genre: Nonfiction
  • © 2017 Ukemi Audiobooks

Preview

Title Writer
1
The Socratic Dialogues Early Period, Vol Plato & Benjamin Jowett - translator Get Full Audiobook

Comments